Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Εδαφολογικό εργαστήριο

ΑρχικήΥπηρεσίεςΕδαφολογικό εργαστήριο
ΑρχικήΥπηρεσίεςΕδαφολογικό εργαστήριο

edafologiko article

 

Εδαφολογικό εργαστήριο

Το εδαφολογικό εργαστήριο ιδρύθηκε το 2009 με τη συγχρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού των Ορθοδόξων Χριστιανών (IOCC) και της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη στήριξη των πυρόπληκτων αγροτών του Νομού Ηλείας.

Σήμερα, το εδαφολογικό εργαστήριο «ΕΔΑΦΟΑΝΑΛΥΣΗ», λειτουργεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», έχοντας την επιστημονική στήριξη του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Το εδαφολογικό εργαστήριο «ΕΔΑΦΟΑΝΑΛΥΣΗ» αξιοποιώντας το σύγχρονο εξοπλισμό του και έχοντας την επιστημονική καθοδήγηση του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναλύσεων SSSA, APHA, EPA και ISO, έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στο έδαφος, το νερό και τους φυτικούς ιστούς, υποστηρίζοντας την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και σύμφωνα με τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα το εργαστήριο διενεργεί:

 • Ποιοτικό έλεγχο του εδάφους
 • Ποιοτικό έλεγχο του νερού άρδευσης
 • Ποιοτικό έλεγχο – θρεπτική κατάσταση των φυτών των καλλιεργειών (φυλλοδιαγνωστική)
 • Ποιοτικό έλεγχο για παρουσία βαρέων μετάλλων στο έδαφος, το νερό άρδευσης και τα φυτά
 • Ποιοτικό έλεγχο σε διαλύματα υδρολίπανσης και υδροπονίας


Στόχοι του εδαφολογικού εργαστηρίου είναι:

 • Η σωστή θρέψη φυτών
 • Η μείωση κόστους παραγωγής
 • Η μεγιστοποίηση της παραγωγής
 • Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων
 • Η διατήρηση της ποιότητας των φυσικών πόρων
 • Η μείωση της νιτρορύπανσης
 • Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής


Περισσότερες πληροφορίες Ενημερωτικό φυλλάδιο