Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

NAT PRO

Στρατηγικά σχέδια για αποκατάσταση, προστασία και προβολή του Οικοτουρισμού σε περιοχές Natura 2000 που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/11/2011 - 30/06/2014

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Strategic Plans for Restoration, Protection and Eco-Tourism Promotion on Natura 2000 sites which devastated by natural disasters

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • NAT PRO-image-3
  • NAT PRO-image-4
  • NAT PRO-image-5
  • NAT PRO-image-6

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ήταν συντονιστής εταίρος του έργου με τίτλο «Στρατηγικά Σχέδια για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές». Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία ήσαν το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Πανεπιστήμιο Salento, ο Φορέας Διαχείρισης Torre Guaceto και ο Δήμος Ostuni.

Οι κύριοι στόχοι του έργου ήσαν η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης και της ενθάρρυνσης της πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και η ανάπτυξη μίας κοινής μεθοδολογίας διαχείρισης των επιλεγμένων περιοχών, οι οποίες καταστράφηκαν από πυρκαγιές, με στόχο την προστασία και βιωσιμότητά τους. Μία από τις προτεραιότητες αποτελεί η βελτίωση της συνεργασίας και η αναζήτηση κοινών λύσεων και πολιτικών για την αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η προστασία του με την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Επί μέρους στόχοι του έργου ήσαν η προώθηση του οικολογικού τουρισμού και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής, σε ολόκληρη την περιοχή. Η επιλεγείσα περιοχή Natura για την Ηλεία ήταν η ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Καϊάφα (Κωδ. Natura GR2330005).

σχετικά έργα