Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Γίνε Έξυπνος Αγρότης

ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΓίνε Έξυπνος Αγρότης
ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΓίνε Έξυπνος Αγρότης

Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα

πληροφορίες

Δράση 7 της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013, Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας

Έναρξη - Λήξη: 02/01/2014 - 30/11/2015

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • Γίνε Έξυπνος Αγρότης-image-3

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Γίνε Έξυπνος Αγρότης». Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία ήσαν η Παναιγιάλειος Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αιγίου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΕ – ΠΕΣ, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου Πατρών, η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε., η Ένωση Νέων Αγροτών Αχαΐας, το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία FOUR ELEMENTS.

Σκοπός του έργου ήταν η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Ωφελούμενοι του προγράμματος ήσαν 80 άνεργοι.

σχετικά έργα