Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

ICE

Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/10/2013 - 30/11/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Innovation, Culture and Creativity for a new Economy

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • ICE-image-3

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία». Εταίροι του έργου εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήσαν η Περιφέρεια Απουλίας, η κοινοπραξία δημόσιων θεάτρων Απουλίας, το Ίδρυμα επιτροπής κινηματογράφου Απουλίας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου - Επιτροπή Ερευνών και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας.

Σκοπός του έργου ήταν η ενίσχυση της πολιτιστικής, δημιουργικής και τουριστικής βιομηχανίας των Περιφερειών Απουλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

σχετικά έργα