Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Υποστηρικτικός Μηχανισμός ΠΑΑ

ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΥποστηρικτικός Μηχανισμός ΠΑΑ
ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΥποστηρικτικός Μηχανισμός ΠΑΑ

Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις)

πληροφορίες

Άξονας 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 – 2013

Έναρξη - Λήξη: 01/05/2012 - 30/06/2016

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • Υποστηρικτικός Μηχανισμός ΠΑΑ-image-3

σύντομη περιγραφή

Στoν Πύργο λειτουργεί Αντένα Νομού Ηλείας του Υποστηρικτικού Μηχανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στελεχωμένη με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, η οποία παρέχει υποστήριξη σε ιδιώτες επενδυτές που υλοποιούν έργα στις ορεινές περιοχές του Νομού Ηλείας, στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

σχετικά έργα