Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Life Condense

Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων και Αποβλήτων Κτηνοτροφικών Μονάδων για την Παραγωγή ενός νέου Εδαφοβελτιωτικού Προϊόντος

πληροφορίες

Πρόγραμμα LIFE+

Έναρξη - Λήξη: 01/09/2011 - 30/06/2016

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): The Condense Managing System: Production of Novel Fertilizers from Manure & Olive Mill Wastewater

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • Life Condense-image-3

σύντομη περιγραφή

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου LIFE+ CONDENSE με πλήρη τίτλο «Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κοπριάς και Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την Παραγωγή ενός Υψηλής Συγκέντρωσης Θρεπτικών Στοιχείων, Εύκολου στην Χρήση Προϊόντος».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη σε πιλοτική κλίμακα ενός συστήματος διαχείρισης της κοπριάς και των υγρών αποβλήτων που αξιοποιεί τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων αυτών ώστε να παραγάγει ένα νέο προϊόν με υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) που να είναι εύκολο και ασφαλές στην χρήση, σε μία πληθώρα καλλιεργητικών εφαρμογών. Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το University of Leeds, School of Civil Engineering (UK).

σχετικά έργα