Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

FOODING

Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜΜΕ

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/01/2014 - 31/12/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • FOODING-image-3
  • FOODING-image-4
  • FOODING-image-5

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜΜΕ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Εταίροι του έργου εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήσαν η Περιφέρεια της Απουλίας, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι, η Επαρχία Φότζια, η Επαρχία Τάραντο, το Επιμελητήριο του Μπάρι, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Κύριο αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της μεταφοράς καινοτομίας από την αξιοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων στο πλαίσιο της Μεσογειακής διατροφής (φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, λάδι και όσπρια). Η στρατηγική του έργου ήταν η αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσα από τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) αποδεικνύοντας ότι η αύξηση της ποσότητας ή της ποιότητας των διατροφικών προϊόντων διατηρεί τα υγιή χαρακτηριστικά είτε μέσα από την πρωτογενή παραγωγή ή τη μεταποίησή τους.

σχετικά έργα