Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

GrItCUZINE

Πολιτιστικές γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ταυτότητας της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς στη περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/09/2011 - 30/11/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece – Italy

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • GrItCUZINE-image-3

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Πολιτιστικές γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία ταυτότητας της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς στην περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας». Εταίροι του έργου εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήσαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε., η Επαρχία του Μπρίντιζι και η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Επαρχίας Μπρίντιζι.

Κύριο αντικείμενο του έργου ήταν η διατήρηση και η ανάδειξη της παραδοσιακής γαστρονομίας, αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά και τα παραδοσιακά προϊόντα κάθε περιοχής.

σχετικά έργα