Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Προμήθειες/Παροχή Υπηρεσιών

ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΠρομήθειες/Παροχή Υπηρεσιών
ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΠρομήθειες/Παροχή Υπηρεσιών

Προμήθειες/Παροχή Υπηρεσιών

σύντομη περιγραφή

ΤίτλοςΠελάτης/Αποδέκτης
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την καταβολή επιδοτήσεων στους αγρότες Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΥΞΗΣ
Λειτουργία και Ανάπτυξη Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο υποστήριξης σταυλικών εγκαταστάσεων Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΤΕΔΚ
Ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ - ΤΕΔΚ
Αντένα Δομής Στήριξης Δυτικής Ελλάδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προμήθειες μηχανημάτων πολιτικής προστασίας Δήμων ΤΕΔΚ - ΔΗΜΟΙ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

σχετικά έργα