Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Λοιπές Δράσεις / Προγράμματα ΕΕ

ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΛοιπές Δράσεις / Προγράμματα ΕΕ
ΑρχικήΈργαΟλοκληρωμέναΛοιπές Δράσεις / Προγράμματα ΕΕ

Λοιπές Δράσεις / Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σύντομη περιγραφή

ΤίτλοςΠελάτης/Αποδέκτης
Συμμετοχή στην Κοινοτική Πρωτοβουλία YOUTHSTART ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμμετοχή στην Κοινοτική Πρωτοβουλία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στρατηγικές Απασχόλησης Άρθρο 6 ΕΚΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE CONDENSE «Επιδεικτική Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κοπριάς και Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την Παραγωγή ενός Υψηλής Συγκέντρωσης Θρεπτικών Στοιχείων Εύκολου στη Χρήση Προϊόντος»  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFΕ INFOIL – «Βιολογική καλλιέργεια και προώθηση ελαιολάδου»  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG Ελλάδα-Ιταλία «Στρατηγικά σχέδια για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές»  

σχετικά έργα