Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

INNOVABILITY

Καινοτομικές τεχνολογίες για διαφορετικές ικανότητες

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/11/2013 - 31/12/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Innovative technologies for different abilities

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • INNOVABILITY-image-3
  • INNOVABILITY-image-4
  • INNOVABILITY-image-5

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για άτομα με  αναπηρία». Εταίροι του έργου εκτός από την εταιρεία ήταν ο Δήμος Andrano, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ ΑΕ), η Κοινοπραξία Τουρισμού της Απουλίας, ο  Δήμος San Cesario Lecce και ο Δήμος Calimera.

Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν η βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες AMEA σε δημόσια κτίρια / δημόσιες υποδομές, η προβολή της κουλτούρας της καινοτομίας, η βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η διανομή καλών πρακτικών με τη δημιουργία δικτύου περιοχών Ελλάδας-Ιταλίας και η διοργάνωση εκθέσεων καινοτόμων τεχνολογιών για τη προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες σε δημόσια κτίρια και υποδομές.

σχετικά έργα