Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

LOC PRO II

Στήριξη και Προώθηση Τοπικών Προϊόντων και ΜΜΕ μέσω χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

πληροφορίες

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Έναρξη - Λήξη: 01/09/2011 - 31/10/2015

Τίτλος έργου (στα αγγλικά): Support and Promotion of Local Products and SMEs through ICT

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • LOC PRO II-image-3
  • LOC PRO II-image-4
  • LOC PRO II-image-5

σύντομη περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη και προώθηση Τοπικών Προϊόντων και ΜΜΕ μέσω της χρήσης ΤΠΕ». Εταίροι του έργου ήσαν ακόμα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Νομαρχία Bari, η Νομαρχία Brindisi, ο Δήμος Bisceglie και το Πανεπιστήμιο Bari.

Στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ παραγωγής τυπικών τοπικών προϊόντων μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

σχετικά έργα