Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Εδαφολογικό Εργαστήριο

ΑρχικήΈργαΣε εξέλιξηΕδαφολογικό Εργαστήριο
ΑρχικήΈργαΣε εξέλιξηΕδαφολογικό Εργαστήριο

Λειτουργία, προβολή – δημοσιότητα, μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

πληροφορίες

Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έναρξη - Λήξη: 01/06/2015 - 30/06/2016

 

προβολή ιστότοπου έργου

  • Εδαφολογικό Εργαστήριο-image-3
  • Εδαφολογικό Εργαστήριο-image-4

σύντομη περιγραφή

Η υλοποίηση του έργου μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερα (4) διακριτά τμήματα - φάσεις. Το πρώτο (Α) τμήμα – φάση του έργου αφορά την λειτουργία του εδαφολογικού εργαστηρίου, το δεύτερο (Β) τμήμα – φάση του έργου αφορά την προβολή - δημοσιότητα του εδαφολογικού εργαστηρίου, το τρίτο (Γ) τμήμα – φάση του έργου αφορά την μεταφορά του εδαφολογικού εργαστηρίου και το τέταρτο (Δ) τμήμα – φάση του έργου αφορά την μελέτη ανάπτυξης τεχνικών εντοπισμού προβληματικών εδαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός όλων των ανωτέρω ενεργειών είναι το εδαφολογικό εργαστήριο να καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να εδραιωθεί στην συνείδηση όλων των γεωπόνων αλλά και των αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε με την στήριξή τους και εκμεταλλευόμενο το νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, να αποκτήσει οικονομική αυτάρκεια, να καταστεί βιώσιμο και να μπορέσει να συνεχίσει την λειτουργία του και μετά την λήξη της προγραμματικής σύμβασης, επιτελώντας ένα σημαντικότατο έργο για τους αγρότες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ενημερωτικό φυλλάδιο