Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Προσωπικό

Προσωπικό που απασχολείται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. απασχολεί συνολικά 12-άτομα, με σημαντική εμπειρία στον τομέα διαχείρισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων.